Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Senterbarnehagen FUS må du altså søke via samordnet opptak i din kommune. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Senterbarnehagen FUS ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Drammen kommune.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Barn-og-familie/Barnehageplass/

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Senterbarnehagen FUS sine egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.